Aktualności


Zestawienie udziału Gminy Nawojowa w Programie „Czyste Powietrze” na dzień 30.06.2024r.

W ramach zawartego porozumienia z WFOŚIGW w Krakowie w  Urzędzie Gminy w Nawojowej funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze”.

2024-07-12, 10:23

Ostrzeżenie hydrologiczne 12.07.2024

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 dnia 12.07.2024 do godz. 05:00 dnia 13.07.2024 w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

2024-07-12, 8:47

Ostrzeżenie meteorologiczne 12.07.2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 dnia 12.07.2024 do godz. 02:00 dnia 13.07.2024 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami duży grad.

2024-07-12, 8:46

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami

INFORMACJA o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Nawojowa I i Nawojowa II oraz Bącza-Kunina dotyczących zmiany granic sołectw Nawojowa II i Bącza-Kunina oraz obrębów ewidencyjnych Nawojowa i Bącza-Kunina

2024-07-12, 8:37

Przejdź do wszystkich aktualności