W załączeniu OBWIESZCZENIE Nr 0050.100.2023 WÓJTA GMINY NAWOJOWA z dnia  6 września 2023 r. dotyczące numeru oraz granicy obwodów głosowania