OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Homrzyska w porozumieniu z

Wójtem Gminy Nawojowa

 informuje,

że dnia 20-09-2023 roku

(tj. w środa)

o godzinie 1700 zwołuje

Zebranie Wiejskie Sołectwa Homrzyska

 

Tematem zebrania będzie podział zadań w ramach funduszu

sołeckiego na rok 2024 oraz bieżące sprawy wsi.

 

Miejsce zebrania: zebranie wiejskie odbędzie się w Budynku Szkoły Podstawowej w Homrzyskach

 

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

1.      Otwarcie zebrania przez Sołtysa.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Głosowanie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2024.

4.      Wolne wnioski.

5.      Zakończenie zebrania wiejskiego.