OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Nawojowa II informuje,

że dnia 18-09-2023 roku

(tj. w poniedziałek)

o godzinie 1900 zwołuje

Zebranie Wiejskie Sołectwa Nawojowa II

 

Tematem zebrania będzie podział zadań w ramach funduszu

sołeckiego na rok 2024 oraz bieżące sprawy wsi.

 

Miejsce zebrania: zebranie wiejskie odbędzie się w Budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej

 

Porządek obrad zebrania wiejskiego:

1.      Otwarcie zebrania przez Sołtysa.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Głosowanie w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2024.

4.      Wolne wnioski.

5.      Zakończenie zebrania wiejskiego.