Uchwałą antysmogowa

Przypominamy o obowiązku wymiany kotłów zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa małopolskiego:

·          Do 30 kwietnia 2024 r. należało wymienić wszystkie kotły, które nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3. To tzw. „kopciuchy” są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza
w Małopolsce. Kotły pozaklasowe emitują do atmosfery duże ilości pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu, które w efekcie wpływają negatywnie na nasze zdrowie.

·         Do końca 2026 r. uchwała antysmogowa narzuca wymianę kotłów klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303:5:2012.

·         Natomiast kotły, które spełniają wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303:5:2012 i były eksploatowane przed 1 lipca 2017 r., mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

Również od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki, piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Natomiast od 30 kwietnia 2024 r. dozwolone jest tylko używanie kominków
i pieców spełniających normy emisyjne lub posiadających sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Kominki i piece, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności powyżej 80% będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje pyłu (np. elektrofiltr) do poziomu ekoprojektu.

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego (Uchwała Nr LXXV/1102/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego), gminy odpowiadają za przestrzeganie przepisów ochrony powietrza i zobowiązane są do wykonywania kontroli źródeł ciepła.

Przypominamy także o możliwości skorzystania z dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”. W ramach Programu „Czyste Powietrze” w urzędzie funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny i wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Nawojowa  udzielają informacji o programie „Czyste powietrze”, pomagają w przygotowywaniu wniosków
o dofinansowanie oraz rozliczenie przyznanego dofinansowania, w tym poprawne wypełnianie wniosku o płatność
. Wystarczy przyjść z kompletem dokumentów, a pracownicy przygotują cały wniosek.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kontaktu z Urzędem Gminy Nawojowa
i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Punktu.

Punkt czynny jest cały czas w godzinach pracy urzędu - w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.