Galeria zdjęć


Cyfrowa administracja – nowe e-usługi w Gminie Nawojowa
Cyfrowa administracja – nowe e-usługi w Gminie Nawojowa
Rewitalizacja 2 obiektów kultury - kapliczek na terenie Gminy Nawojowa
Rewitalizacja 2 obiektów kultury - kapliczek na terenie Gminy Nawojowa
Budowa Tężni solankowej w miejscowości Nawojowa
Budowa Tężni solankowej w miejscowości Nawojowa
„Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”
„Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”
Utworzenie Klubu „Senior+ w Nawojowej
Utworzenie Klubu „Senior+ w Nawojowej
Zadanie Przebudowa wraz z rozbudową budynku na Centrum Kultury w Nawojowej - etap II „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
Zadanie Przebudowa wraz z rozbudową budynku na Centrum Kultury w Nawojowej - etap II „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”
Przebudowa z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o halę magazynową z zapleczem socjalnym
Przebudowa z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o halę magazynową z zapleczem socjalnym
Gmina Nawojowa realizuje gramt w ramach projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny dofinansowany z Funduszy Europejskich
Gmina Nawojowa realizuje gramt w ramach projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny dofinansowany z Funduszy Europejskich
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej
Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego dawnego urzędu na budynek wielofunkcyjny łączący różne funkcje społeczne na działce 257 w Nawojowej
Zadanie Przebudowa wraz z rozbudową szkoły podstawowej na Centrum Kultury w Nawojowej
Zadanie Przebudowa wraz z rozbudową szkoły podstawowej na Centrum Kultury w Nawojowej
Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego, integracji społecznej oraz rozwoju kultury fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w drodze przebudowy infrastruktury w miejscowościach Homrzyska, Żeleźnikowa Mała oraz Żeleźnikowa Wie
Tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego, integracji społecznej oraz rozwoju kultury fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji w drodze przebudowy infrastruktury w miejscowościach Homrzyska, Żeleźnikowa Mała oraz Żeleźnikowa Wielka
Przebudowa i rozbudowa budynku na Centrum Kultury w Nawojowej
Przebudowa i rozbudowa budynku na Centrum Kultury w Nawojowej
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Malinowej w Nawojowej
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Malinowej w Nawojowej