Skład Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:
MIREK Józef
Wiceprzewodniczący:
HERBUT Adam Paweł
PIÓRO Marian Przemysław

Radni Rady Gminy Nawojowa

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON

 

e-mail

1.

Józef Michalik

533 325 490

jmichalikr@gmail.com

2.

Józef Mirek

533 325 480

jmirekr@gmail.com

3.

 

Marian Pióro

533 325 487

mpiorozpr@gmail.com

4.

Krzysztof Kozera

533 325 489

kkozerar@gmail.com

5.

Marian Haza

533 325 491

mhazaradny@gmail.com

6.

Ryszard Nosal

 

533 325 492

rnosalradny@gmail.com

7.

Irena Nowakowska

533 325 493

inowakowskar@gmail.com

8.

Adam Herbut

533 325 488

aherbutr@gmail.com

9.

Tadeusz Lelito

533 385 488

tlelitor@gmail.com

10.

Antoni Zarotyński

533 325 486

azarotynskiradny@gmail.com

11.

Jan Serafin

533 325 487

jserafinr@gmail.com

12.

Urszula Horowska

533 325 484

uhorowskar@gmail.com

13.

Stanisław  Chebda

533 325 496

schebdar@gmail.com

14.

Danuta Lelito

533 325 483

dlelitoradna@gmail.com

15.

Tadeusz Kucharski

533 325 482

tkucharskiradny@gmail.com

Obsługa Rady Gminy: Danuta Cycoń – Dobosz; tel. 18 449-27-63

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Przewodnicząca Komisji: Danuta Lelito
Wiceprzewodniczący Komisji: Jan Serafin
Skład komisji:
Tadeusz Lelito
Józef Mirek
Marian Pióro

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Przewodniczący komisji: Marian Haza
Wiceprzewodniczący Komisji: Tadeusz Kucharski
Skład komisji:
Adam Herbut
Krzysztof Kozera
Józef Michalik

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodniczący komisji: Ryszard Nosal
Wiceprzewodniczący Komisji: Stanisław Chebda
Skład komisji:
Urszula Horowska
Irena Nowakowska
Antoni Zarotyński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący komisji: Urszula Horowska
Skład komisji:
Stanisław Chebda
Tadeusz Kucharski
Ryszard Nosal
Irena Nowakowska

KOMISJA Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący komisji: Józef Michalik
Wiceprzewodniczący Komisji: Jan Serafin
Skład komisji:
Marian Haza
Danuta Lelito
Tadeusz Lelito