Skład Rady Gminy

Pan Marian Pióro – Przewodniczący Rady

Pan Mieczysław Gniewek – Wiceprzewodniczący Rady

Pan Ryszard Nosal – Wiceprzewodniczący Rady

Komisja Budżetu i Finansów:

1. Pani Danuta LELITO – Przewodnicząca Komisji,

2. Pan Tadeusz MAJEWSKI – Wiceprzewodniczący Komisji,

3. Pan Jacek CEBULA - Członek Komisji,

4. Pan Krzysztof BOREK - Członek Komisji,

5. Pan Marian PIÓRO - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego:

1. Pan Tadeusz KUCHARSKI – Przewodniczący Komisji,

2. Pan Jan LECHOWICZ – Wiceprzewodniczący Komisji

3. Pan Mieczysław GNIEWEK - Członek Komisji,

4. Pan Krzysztof KOZERA - Członek Komisji,

5. Pan Tadeusz LELITO - Członek Komisji.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

1. Pan Ryszard NOSAL - Przewodniczący Komisji,

2. Pani Urszula HOROWSKA – Wiceprzewodniczący Komisji

3. Pan Sławomir HOROWSKI - Członek Komisji,

4. Pan Janusz KOŚCIÓŁEK - Członek Komisji,

5. Pan Adam WITOWSKI - Członek Komisji.

 

Komisja Rewizyjna

1. Pani Urszula HOROWSKA - Przewodniczący Komisji,

2. Pan Tadeusz MAJEWSKI – Wiceprzewodniczący Komisji,

3. Pani Danuta LELITO - Członek Komisji,

4. Pan Jacek CEBULA - Członek Komisji,

5. Pan Krzysztof  KOZERA - Członek Komisji.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Pan Jan LECHOWICZ – Przewodniczący Komisji,

2. Pan Tadeusz KUCHARSKI – Wiceprzewodniczący Komisji,

3. Pan Adam WITOWSKI - Członek Komisji,

4. Pan Krzysztof BOREK - Członek Komisji,

5. Pan Sławomir HOROWSKI - Członek Komisji.

 

Obsługa Rady Gminy: Danuta Cycoń – Dobosz; tel. 18 449-27-63