SOŁTYSI

Sołectwo

Imię i Nazwisko

Telefon

e-mail

Żeleźnikowa Wielka

Tadeusz Majewski

791 555 790

soltysmajewskizw@gmail.com

Żeleźnikowa Mała

Stanisław Bogdański

791 444 951

soltysbogdanskizm@gmail.com

Nawojowa II

Jan Lechowicz

792 270 870

lechowicz.jan@gmail.com

Nawojowa I

Mieczysław Gniewek

791 444 655

mieczyslawgniewek@gmail.com

Złotne

Eugeniusz Złocki

791 444 603

soltyszlockiz@gmail.com

Homrzyska

Mariusz Tabak

791 444 591

soltystabakh@gmail.com

Bącza-Kunina

Dominik Baran

791 444 638

soltysdominikbk@gmail.com

Popardowa

Wincenty Marszałek

791 444 162

soltysmarszalekp@gmail.com

Frycowa

Dariusz Jasiński

791 444 891

soltysjasinskif@gmail.com