SOŁTYSI

Sołectwo

Imię i Nazwisko

Telefon

e-mail

Żeleźnikowa Wielka

Tadeusz Majewski

184429272

soltysmajewskizw@gmail.com

Żeleźnikowa Mała

Stanisław Bogdański

184457644

soltysbogdanskizm@gmail.com

Nawojowa II

Jan Lechowicz

533550571

lechowicz.jan@gmail.com

Nawojowa I

Mieczysław Gniewek

604837030

mieczyslawgniewek@gmail.com

Złotne

Eugeniusz Złocki

184467611

soltyszlockiz@gmail.com

Homrzyska

Mariusz Tabak

660121881

soltystabakh@gmail.com

Bącza-Kunina

Dominik Baran

518505164

soltysdominikbk@gmail.com

Popardowa

Wincenty Marszałek

695948889

soltysmarszalekp@gmail.com

Frycowa

Dariusz Jasiński

782368709

soltysjasinskif@gmail.com