Zebranie Wiejskie Sołectwa Homrzyska w dniu 20-09-2023 roku (tj. środa)

Sołtys Sołectwa Homrzyska w porozumieniu z Wójtem Gminy Nawojowa informuje, że dnia 20-09-2023 roku (tj. w środa) o godzinie 1700 zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Homrzyska

Data publikacji: 2023-09-15, 8:44

Przejdź do aktualności

LXV Sesja Rady Gminy Nawojowa odbędzie się w dniu 20 września 2023r. /środa/ o godz. 1300

a podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023, poz. 40 , 572 / oraz § 25 Statutu Gminy Nawojowa uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/364/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 25 października 2017r. poz. 6624/ zmienionego uchwałą Nr LIV/472/18 z dnia 3 października 2018r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 października 2018r. poz. 6858/, zmienionego uchwałą Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 st

Data publikacji: 2023-09-12, 20:33

Przejdź do aktualności

Zebranie wiejskie Sołectwa Nawojowa II w dniu 18-09-2023 roku (tj. w poniedziałek)

Sołtys Sołectwa Nawojowa II informuje, że dnia 18-09-2023 roku (tj. w poniedziałek) o godzinie 19:00 zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Nawojowa II.

Data publikacji: 2023-09-12, 13:41

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
OBWIESZCZENIE Nr 0050.100.2023 WÓJTA GMINY NAWOJOWA z dnia 6 września 2023 r. dotyczące....

OBWIESZCZENIE Nr 0050.100.2023 WÓJTA GMINY NAWOJOWA z dnia 6 września 2023 r. dotyczące numeru oraz granicy obwodów głosowania

Data publikacji: 2023-09-08, 11:14

Przejdź do aktualności

Zebranie wiejskie w miejscowości Frycowa

Sołtys wsi Nawojowa w porozumieniu z Wójtem Gminy zapraszają mieszkańców sołectwa Frycowa na Zebrania Wiejskie, które odbędzie się w dniu 8 września 2023 r. (piątek) o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej we Frycowej.

Data publikacji: 2023-09-08, 11:09

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie dotyczącew zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

Uchwała dotycząca zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

Data publikacji: 2023-09-08, 11:08

Przejdź do aktualności

Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Od 1 do 15 września – osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa. Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej oraz od 28 sierpnia w Zespole Obsługi Edukacji w Nawojowej, ul. Parkowa 1, 33-335 Nawojowa, w pokoju nr 1. ( Budynek Szkoły Podstawowej w Nawojowej) Dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień/2023) nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie

Data publikacji: 2023-09-08, 11:05

Przejdź do aktualności

Informacje o wyborach do izb rolniczych w 2023 r.

Małopolska Izba Rolnicza publikuje informacje o wyborach do izb rolniczych w 2023 r. na stronie: https://mir.krakow.pl/artykuly/Informacje-o-wyborach-do-izb-rolniczych-w-2023r.,15451.html

Data publikacji: 2023-09-08, 11:02

Przejdź do aktualności